A fons
 Medicina i ètica
La pandèmia ha demostrat les febleses del sistema que s’hauran d’analitzar des de l’ètica per actualitzar nocions com equitat, solidaritat i la pertinència d’algunes tècniques.