A fons
 Mutualisme
La sanitat privada allibera recursos del sistema, genera llocs de treball, millora l’accés a l’assistència sanitària i és un soci indispensable en moments de crisi.