A fons
 Assegurances de salut
La contractació d’assegurances de salut privades creix un 8% durant els anys de pandèmia en un sector que ha d’afrontar nous reptes com la digitalització.