La xarxa d’empreses sanitàries liderades pel Grup ASISA i el Grup Assistència Sanitària ha treballat en primera línia durant la pandèmia
Medicina social

La Fundació Espriu, en primera línia contra la Covid-19

Assistència Sanitària i ASISA van reestructurar els hospitals, van crear noves UCI i van reforçar els equips sanitaris per atendre més d’11.600 pacients que van necessitar tractament contra el coronavirus.

La crisi sanitària provocada per la Covid-19 i l’estat d’alarma han representat un repte per al sistema sanitari espanyol. En poques setmanes vam veure com es reforçaven els equips als hospitals i es creaven noves unitats de cures intensives per als malalts més afectats pel coronavirus. La bona feina del personal sanitari ha estat clau perquè el sistema no es col·lapsés, però també han estat vitals altres professionals imprescindibles com el personal d’atenció telefònica, de neteja o els enginyers capaços de reestructurar tot un hospital per atendre les necessitats sempre canviants en una pandèmia fins ara mai viscuda. 

Una feina en equip, de col·laboració, que des de la Fundació Espriu fa dècades que reivindiquem. La Fundació Espriu, entitat de referència del cooperativisme sanitari espanyol que aglutina les cooperatives Assistència Sanitària i ASISA, ha estat en primera línia en la lluita contra la Covid-19. Des del primer moment de la pandèmia van desenvolupar plans d’actuació situant sempre les persones en el centre i els valors del cooperativisme que les impulsen.

La resposta

Els diferents hospitals s’han reestructurat per donar resposta a l’emergència sanitària i, seguint les directrius de les autoritats sanitàries, es van reassignar tasques i es van crear noves unitats de cures intensives. Entre els professionals, s’ha fomentat el teletreball sempre que ha estat possible per garantir la salut dels empleats.

Assistència Sanitària, empresa asseguradora de la cooperativa de metges Autogestió Sanitària, va crear un protocol d’assistència telefònica gratuïta per a tota la població, en què un equip de professionals resol dubtes sobre el coronavirus. A més, l’Hospital de Barcelona, el centre de referència d’Assistència Sanitària, va reorganitzar tota la seva activitat per atendre en 50 dies prop de 600 pacients afectats per la Covid-19, encara que va mantenir la cirurgia urgent i oncològica. Mentrestant, els centres del Grup ASISA han atès més d’11.000 pacients per Covid-19, 9.300 dels quals van ser atesos als seus centres hospitalaris.

També a través d’ASISA, la cooperativa Lavinia va posar en marxa Asisa Live, un nou servei de telemedicina per atendre consultes a distància des de telèfons mòbils, ordinadors o tauletes. La mateixa cooperativa va crear el portal Ahoramasquenuncatranquilidad.es, amb continguts sobre salut mental, nutrició, son o teletreball, avalats per professionals del Grup ASISA. 
Tota una feina en equip que ha donat bons resultats.

Xifres

1 El Grup ASISA ha atès més d’11.000 pacients per Covid-19, 9.300, als seus hospitals, mentre que en uns 2.000 casos s’ha fet un seguiment domiciliari. Gairebé 2.000 persones van haver de ser ingressades i més del 95% ja s’han recuperat.

2 ASISA també ha gestionat l’ingrés hospitalari de més de 3.400 assegurats, tant a la xarxa pròpia com a la concertada.

ASISA Live, una plataforma que permet accedir a videoconsultes en directe amb diversos especialistes del Grup HLA, ja atén 2.500 consultes setmanals. A més, a través de l’app Xat Mèdic, s’ha assessorat més de 19.000 persones.

4 Assistència Sanitària va posar en marxa un servei gratuït d’atenció telefònica per resoldre dubtes i orientar les persones amb símptomes de Covid-19, assegurades o no de l’entitat, que ha respost a més de 6.000 trucades. 

5 L’Hospital de Barcelona ha atès en 50 dies prop de 600 pacients de Covid-19 d’Assistència Sanitària.

La Unitat de Cures Intensives de l’Hospital de Barcelona es va ampliar amb tres nous espais habilitats dins de l’edifici i es va disposar d’una nova sala d’urgències. A més, també es va obrir una consulta especial per atendre el personal sanitari infectat (amb un índex de recuperació del 100%).