Líderes como la aseguradora de salud con mayor vinculación emocional
Assistència Sanitària

Líders com l’asseguradora de salut amb més vinculació emocional

ASC és la més valorada perquè aconsegueix transmetre sentiments com tranquil·litat, agraïment, alegria i orgull entre els assegurats.

Assistència Sanitària encapçala el rànquing de les 15 entitats de salut principals en termes de vinculació emocional, segons l’Estudi d’Emocions al Sector d’Assegurances de Salut, elaborat per la consultora independent EMO Insights International. Amb més de 3.000 entrevistes fetes, els resultats situen Assistència Sanitària en un primer lloc destacat i un percentatge majoritari de les persones assegurades se’n declara seguidora, el primer tram de l’escala d’actituds i comportaments cap a la marca.

 
Els resultats permeten obtenir una informació d’interès per a les persones que trien una assegurança de salut, però també per a les entitats, que en detecten les fortaleses o les febleses.

 

L’objectiu era esbrinar si es poden tenir sentiments per una asseguradora de salut i, en cas afirmatiu, quins són i de què depenen. Segons la metodologia emprada, les emocions més habituals detectades a l’àmbit de la sanitat privada i, en concret, d’Assistència Sanitària són la tranquil·litat, l’agraïment, l’alegria i l’orgull.

El mètode utilitzat combina tècniques del mesurament neurocientífic, la psicologia clínica i la modelització estadística d’última generació. L’informe del 2020 destaca la capacitat d’ASC d’adaptar-se a les necessitats del client i el seu entorn digital.