Test a casa  El Servei d’Urgències Domiciliàries d’Assistència Sanitària facilita la realització de testos ràpids a domicili.
Assistència Sanitària

Testos ràpids d’antígens a domicili

Assistència Sanitària ofereix el servei de realització de testos a casa a través del Servei d’Urgències Domiciliàries (SUD). Així atén i aïlla amb rapidesa els pacients diagnosticats de Covid-19.

Com a eina addicional a la resta de mesures implantades per fer front a la pandèmia del coronavirus, Assistència Sanitària ha posat en marxa des del mes de novembre la realització de testos ràpids d’antígens a través del Servei d’Urgències Domiciliàries (SUD), i això permet atendre i aïllar de manera ràpida i segura a casa les persones que es diagnostiquen de Covid-19.

El protocol s’activa amb la sol·licitud d’una visita mèdica al SUD per part del pacient amb símptomes sospitosos de Covid-19. Quant el metge fa la visita i considera que hi ha una sospita clínica de la malaltia, sol·licita que un equip de recollida de mostres es desplaci al domicili el mateix dia per prendre les mostres. El resultat està disponible a l’instant, i això permet tractar i aïllar els casos positius de manera immediata, i també fer la prova a tots els convivents assegurats de l’entitat que hi hagi al domicili. Les persones que no siguin presents al domicili en el moment de la diagnosi són derivades al Centre Mèdic Assistència Sanitària-Remei, especialitzat en la recollida de mostres per cribratge de Covid-19 i situat a la Clínica del Remei de Barcelona, ​​on es poden fer les proves d’antígens prèvia sol·licitud de visita.

Des de l’inici de la pandèmia per coronavirus, Assistència Sanitària ha atès milers de persones afectades o amb símptomes de Covid-19. Ara s’ha obert el centre Assistència Sanitària-Remei per fer proves PCR prequirúrgiques i screening de contactes mitjançant testos d’antígens i s’han establert acords amb diversos laboratoris per oferir proves PCR i testos d’antígens voluntaris a preus reduïts a les persones assegurades que ho vulguin. 

Al mateix temps, diferents mesures de suport s’han posat a disposició tant de la població assegurada com de professionals sanitaris i centres concertats.

Aquest conjunt de mesures ha permès seguir garantint una oferta assistencial de la màxima qualitat a totes les persones assegurades, ha facilitat l’accés ràpid als serveis de salut i ha minimitzat l’impacte negatiu de la pandèmia en els metges i els centres assistencials.