Avís legal

TITULAR DEL WEB

El titular d'aquest lloc web, a tots els efectes, és Fundació Espriu., C.I.F. G59117887, amb domicili a Av. Josep Tarradellas, 123-127 4t de Barcelona, ​​08029.

USUARI

Qualsevol persona física o jurídica que accedeixi a aquest lloc web i / o sol·liciti informació o ampliació d'informació sobre algun dels seus apartats mitjançant la utilització de qualsevol dels sistemes posats a la seva disposició en aquest mateix lloc web, com són: formularis, comptes de correu, a través de xarxes socials, telèfon, fax i qualsevol altre mitjà encara que no estigui detallat explícitament aquí.

CONDICIONS GENERALS

Aquestes Condicions Generals regulen l'ús dels llocs web de Fundació Espriu. Algunes de les nostres pàgines web poden tenir les seves pròpies condicions particulars. En aquest cas aquestes condicions particulars, segons els casos, completen, modifiquen i / o substitueixen les presents Condicions Generals.

La utilització de qualsevol de les pàgines web de FUNDACIÓ ESPRIU suposa l'acceptació total i plena de totes i cadascuna de les Condicions Generals aquí recollides així com de les condicions particulars que, si escau, s'hagin establert en algunes pàgines web o zones de les mateixes.

CONDICIONS D'ÚS

Per accedir a aquest lloc web és necessària la utilització per part de l'usuari d'una connexió a Internet, un dispositiu de connexió amb un navegador instal·lat i funcional. Tots els costos de connexió així com els dispositius i programari necessaris per a això corren de compte de l'usuari. L'ús d'aquest lloc web és gratuït per a l'usuari.

La nostra web es troba optimitzada per al seu visionat també en dispositius mòbils (Smartphone i tablet). La nostra plataforma detecta automàticament el tipus de dispositiu des del qual es connecta l'usuari i li dirigeix ​​a una zona o una altra en funció del tipus de dispositiu de connexió. El visionat complet s'obté mitjançant connexió des d'un dispositiu fix o mòbil que disposi de com a mínim d'una resolució en pantalla de 1024 x 768 píxels, es troba homologada per la W3C pel que fa a l'ús de HTML i CSS, per la qual cosa no ha de plantejar problemes d'accés utilitzant els navegadors comunament utilitzats. Atès que utilitza codi HTML5 i CSS3, per aconseguir la millor usabilitat li recomanem utilitzi un navegador d'última generació i el mantingui actualitzat.

FUNDACIÓ ESPRIU aprofita el seu propi lloc web per mostrar tendències de la web i utilitza sempre les últimes tecnologies disponibles per fer-ho. Per això es reserva el dret de realitzar qualsevol canvi en els seus llocs web, en qualsevol moment sense que hagi de mediar cap avís per a això.

HIPERENLLAÇOS (HYPERLINKS)

Qualsevol persona, física o jurídica, que inclogui dins del seu propi lloc web qualsevol tipus d'enllaç (link) que suposi un hiperenllaç amb qualsevol lloc web de FUNDACIÓ ESPRIU o alguna de les pàgines que el componen haurà de complir les següents condicions: El lloc web d'origen de l'enllaç no podrà incloure manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre les pàgines web de FUNDACIÓ ESPRIU.

CONTINGUTS

De vegades els llocs web de FUNDACIÓ ESPRIU disposen d'enllaços (links, banners, botons, enllaços, etc.) a altres llocs web. Aquests accessos només tenen l'objectiu de posar en coneixement de l'usuari altres fonts d'informació a Internet i en cap cas suposen un suggeriment, invitació o recomanació per a la visita dels llocs de destinació, i per això, FUNDACIÓ ESPRIU mai serà responsable del resultat obtingut a través d'aquests enllaços i molt menys del seu contingut.

REGISTRE D'USUARIS

Per a l'accés a la web no cal registrar-se. Només demanarem informació a l'usuari per l'accés a determinades seccions o serveis d'aquest lloc web.

En cap cas la informació de l'usuari serà cedida a tercers.

Quan sigui necessari el registre per part de l'usuari, aquest es compromet a enviar-dades veraces, precisos i actualitzats en el moment del seu enviament, així com a modificar-puntualment cas que es produeixin variacions en els mateixos. (Per ampliar informació referent a l'enviament de dades vegi més endavant en aquest mateix document Privadesa i protecció de dades de caràcter personal).

En cas que un usuari disposi d'accés a zones restringides dins del lloc web, li serà lliurat per part de FUNDACIÓ ESPRIU un nom d'usuari i una contrasenya únics. L'usuari quedarà encarregat de la custòdia i bon ús d'aquestes dades, entenent-se en qualsevol cas, que un accés realitzat amb les seves dades d'accés ha estat realitzat pel i / o per persona per ell autoritzada i amb poder bastant per a fer-ho.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Tots els continguts del present lloc web són propietat intel·lectual de Fundació Espriu. o de tercers, quedant, en conseqüència totalment prohibida qualsevol forma d'utilització dels mateixos per tercers, excepte per a aquells casos en què FUNDACIÓ ESPRIU hagi cedit drets sobre els mateixos. D'cedir-se algun tipus de dret serà sempre per escrit.

PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

D'acord amb el que disposa la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal (Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre sobre Protecció de Dades de caràcter personal, LOPD):

  • a/ Comuniquem a aquells usuaris que facin ús de qualsevol dels formularis d'un lloc web de Fundació Espriu., i més concretament d'aquest lloc web, que cas d'enviar a FUNDACIÓ ESPRIU informació de caràcter personal, la informació que ens envieu podrà ser incorporada a un fitxer informatitzat registrat en el registre de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.
  • b/ L'usuari accepta que FUNDACIÓ ESPRIU utilitzi les dades que voluntàriament ha aportat per a poder atendre la prestació dels serveis que ha sol·licitat, incloent aquesta acceptació, si escau, la realització de pressupostos per serveis. Igualment accepta que li sigui enviada informació comercial, pròpia o de tercers, que estigui relacionada amb els serveis que heu demanat.
  • c/ En qualsevol cas les dades que sol·licitem a l'usuari són els mínims possibles i / o necessaris per a formalitzar una relació comercial i, si escau, aquells necessaris per complir amb altres obligacions legals, com són: els tràmits de facturació i l'emplenament de registres comptables.
  • d/ En conseqüència, el titular de les dades, és a dir l'usuari, accepta el tractament de les seves dades de la forma descrita en anteriors paràgrafs. Al seu torn li vam indicar que disposa de la possibilitat d'exercir els drets que la LOPD li atorga, o sigui, els drets de accés, rectificació, cancel·lació i OPOSICIÓ. La forma d'exercir aquests drets serà la que la mateixa llei LOPD estipula, és a dir, sempre per escrit i adjuntant acreditació de la identitat d'aquella persona que vol exercir qualsevol dret sobre les seves dades. Les comunicacions relacionades amb els drets detallats anteriorment, (drets ARCO) s'han d'adreçar al titular i responsable dels fitxers:
    Fundació Espriu., C.I.F. G59117887, amb domicili a Av. Josep Tarradellas, 123-127 4t de Barcelona, ​​08029.