Es consolida l’aliança amb el CMAB

Es consolida l’aliança amb el CMAB

Assistència Sanitària i el Col·legi de Mediadors de Barcelona (CMAB) reforcen una aliança.

Assistència Sanitària i el Col·legi de Mediadors de Barcelona reforcen una aliança que consolida l’aposta per la mediació i posa l’accent en col·lectius i empreses de diverses dimensions.

En virtut d’aquesta aliança, el canal de distribució rep importants beneficis, especialment pel suport en matèria d’informació i formació, i pel compromís amb una oferta de productes asseguradors de salut que són reconeguts per la seva qualitat i per la satisfacció de la població assegurada.

A més, l’acord és un reconeixement al paper essencial que exerceixen els mediadors en l’assessorament professional, tracte personal i coneixement profund del mercat i els productes.

Consulta tots els números de la revista

L'Era de la inteligència artificial