Marta Sans
ASSISTÈNCIA SANITÀRIA

ASSET reconeix i incorpora SCIAS al seu equip

La directora econòmica i financera de SCIAS Hospital de Barcelona, Marta Sans, s’ha incorporat a la junta de govern d’ASSET, l’Associació Espanyola de Financers d’Empresa, una organització que desenvolupa activitats en el camp formatiu, d’anàlisi i d’estudi, així com de networking, per permetre als directius intercanviar experiències i actualitzar-se constantment en el seu desenvolupament professional.

Com a entitat del món cooperatiu i de l’economia social, SCIAS Hospital de Barcelona té característiques que la fan única i, en part, és per aquesta raó que els seus equips destaquen pel seu nivell de coneixement en les seves diverses àrees d’experiència.

En aquest cas concret, Marta Sans compta amb una àmplia trajectòria en posicions financeres i, a les responsabilitats de SCIAS Hospital de Barcelona, suma el càrrec de gerent econòmica de Gravida. Presideix la comissió economicofiscal d’ACES, participa en la comissió fiscal de PIMEC i és membre de la comissió de working capital d’ASSET.